Sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet trækker ud

Erstatningsnævnet må tilføres flere ressourser - og forbedret lovgivning

  • 18-09-12 11:05

 Under overskriften “Erstatning til ofre sander til” skriver fyens.dk bl.a.: 

Erstatningsnævnet sander til i sager, og det går ud over ofre eller efterladte, som derfor får lange udsigter til økonomisk hjælp i en svær tid.

Sidste år lå nævnet inde med 1448 ubehandlede sager, selvom det maksimalt må være 1300 sager, og antallet, der søger erstatning, er det samme.”

 

Om det er 1.448 eller 1.300 sager der ligger ubehandlet hen, er ikke afgørende. Det afgørende er, at det er alt for mange sager. Og ordet sager dækker her over mennesker, der uden egen skyld er kommet ud for noget voldsomt som vold eller drab af eksempelvis ægtefælle. Mennesker der oplever, at samfundet via Erstatningsnævnet bliver bremset i at komme videre med livet.

 

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi i år 2012 lader hjælp til mennesker i en meget alvorlig, og uønsket, livssituation sande til i bureaukratiske formaliteter. Offerrådgivningen i Danmark (OID) ved om nogen, hvor utåleligt ventetid kan være.

 

Hvis Erstatningsnævnet ikke magter de mange sager, må der tilføres ekstra ansatte, så bunken af ventende sager kan komme ned. Ikke bare til 1.300, men helt fjernes. Hvis der ikke er hjemmel i lovgivningen til at lave en a conto udbetaling, må det være et krav fra OID om, at der lovgives på området.

 

Vi kan ikke blive ved med, at ofre for forbrydelser lades i stikken. 

 

fynens.dk artikel kan læses HER