EU direktiv kommer ofre til hjælp

Steen Knudsen, formand for Offerrådgivningen i Danmark, ser frem til forbedringer for ofre

  • 04-10-12 12:27

 PRESSEMEDDELELSE

Den 4. oktober 2012 vil gå over i historien, som den dag hvor EU i enighed har samlet rettigheder for ofre for forbrydelser i et Direktiv! 

I EU er der årligt 75 millioner mennesker der hvert år er ofre for farlig kriminalitet, og 2-300 milioner der bliver påvirket af den udførte personfarlige kriminalitet. Kun 16 procent får hjælp til at komme videre, mens 42 procent ikke har den mulighed. (Tal fra Victim Support Europe)

Denne ulighed gør EU nu op med, og alle medlemslande har til udgangen af 2015 til at lovgive på området. Danmark bliver dermed forpligtet til, at: sikre at ofre, i overensstemmelse med deres behov, har adgang til fortrolig offerrådgivning, at den er gratis, uvildig, at der gives hjælp til ofret før, under og i et passende tidsrum efter straffesagen.

Ofret får en lang række retslige krav, lige fra forbrydelsen er begået og til efter en evt retssag. Her kan nævnes nogle eksempler:

- Ret til at modtage oplysninger (tolkning / oversættelse)

- Ret til at forstå og blive forstået

-  Ret til at få adgang til hjælp fra offerstøtteorganisationer

-  Ret til hjælp på tværs af landegrænser

-  Ret til hjælp til familiemedlemmer

-  Ret til hjælp til børn

- Ret til hjælp, selv om en begået forbrydelse ikke er anmeldt til politiet

-  Ret til at revidere beslutningen om ikke at retsforfølge

- Ret til erstatning fra gerningsmanden

- Ret til beskyttelse

- Ret til at undgå kontakt mellem offer og krænker (voldsmand)

- Ret til indviduel vurderinger, behandling og støtte

-  Ret til særlige foranstaltninger for ofre med særlige behov for beskyttelse

-  Ret til at modtage oplysning om løsladelse af gerningsmanden

-  Ret til sikkerhedsforanstaltninger

-  Forebyggelse af igen at blive offer

Offerrådgivningen i Danmark (OID) er rigtig glade for disse rettigheder for ofre, og vi vil med glæde påtage os, at løse denne opgave. Danmark er på flere af områder ganske godt med, men der er stadig huller både i lovgivningen, og den hjælp der ydes for at hjælpe og støtte ofre.

Siden 1997 har der i hver politikreds været mulighed for hjælp og støtte, men selv i 2012 er der stadig store geografiske forskelle, i den hjælp der tilbydes ofre. Det hænger sammen med, at udviklingen i offerrådgivningen ikke er fulgt op med økonomiske midler. Siden 2007 har OID hjulpet over 18.000 mennesker, og hjælpen er altid udført af frivillige. Lige nu er der ca. 300 frivillige og ulønnede rådgivere tilknyttet OID, og alle har gennemgået en grundlæggende uddannelse. En uddannelse der skal styrkes, og som der i den forhåbentlig kommende Offerfond vil være midler til!

Direktivet lægger vægt på, at hjælpen til ofre skal være fra uafhængige offerrådgivninger, men det betyder ikke, at det ikke koster penge. Regering og folketing må indse, at de 2 millioner var mange penge i 1997, men ikke er ret meget i 2012 og fremover. Alene telefonudgifter beløber sig til et ganske stort tal, og med oprettelsen at det gratis opkaldsnummer 116 006, stiger udgifterne yderligere. OID har gentagne gange gjort opmærksom på, at hullet mellem udgifter og behov bliver dybere og dybere, og at det ikke er muligt at opretholde en landsdækkende organisation, som er i 24 timers beredskab på den gode vilje alene.