Enhedslisten vil sætte ofre i en urimelig situation

Forslag vil tvinge ofre til at tage stilling til kriminelles straf!

  • 22-10-12 08:30

Enhedslistens kommer i dag med et forslag om, at konfliktråd skal afløse straf! 

Derfor kan vi med rette spørge: Skal kriminalitet nu klares med et undskyld - helt uden om domstolene?

Konfliktråd blev indført for at hjælpe ofret med at få besvaret det ellers uforståelige: Hvorfor? Og at mange ofre har et positivt udbytte af et møde i konfliktrådet, er fastslået.

Men konfliktrådet må aldrig kunne medføre straffrihed, mildere straffe eller samfundstjeneste som alternativ.

Det vil være helt urimeligt, at et offer først udsættes for en forbrydelse, og dernæst enten skal sige nej til konfliktråd for at den kriminelle skal straffes, eller ved sit ja samtidig mere eller mindre fritager forbryderen for straf - uden om domstolene!
Pernille Skipper og Eva Smith må da kunne indse, at alle vil gerne deltage i et konfliktråd, sige undskyld og slippe for straf. Det vil være mere end naivt at tro andet.

Få nu fokus væk fra de kriminelle, som selv har valgt deres handlinger, og hjælp ofrene.