PRESSEMEDDELELSE

  • 19-05-12 21:30

Formanden for Offerrådgivningen i Danmark, (OID), Steen Knudsen, udtaler i forbindelse med fremsættelse af Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for ofre for kriminalitet (B90):

Tirsdag den 15. maj 2012 bliver en vigtig dag for ofre for kriminalitet i Danmark!

Forslaget til folketingsbeslutningen vil betyde, at regeringen senere kommer med et forslag, der markant stiller ofre for voldskriminalitet bedre.

  • Hurtigere sagsbehandling i Erstatningsnævnet og med øgede muligheder for a conto udbetaling.
  • Den nødvendige psykologhjælp sikres, idet egenbetalingen bør fjernes.
  • Ofrene får mulighed for at få en kontaktperson.
  • Der etableres mulighed for adskilte venterum, så offer ikke skal sidde og vente sammen med den tiltalte gerningsmand på at komme ind i retten.
  • Dømte voldsmænd skal indbetale et fornuftigt beløb til en offerfond.
  • Offerrådgivningen og Hjælp Voldsofre styrkes økonomisk, så de langt bedre kan hjælpe ofre videre.

(Billede kan frit benyttes)

Offerrådgivningen har i meget lang tid påpeget behovet for forbedringer på disse områder. Derfor er det med glæde at vi konstaterer, at flere partier og politikere bakker op om forslagene.

I den senere tid, har der været en heftig debat i medierne om, hvorvidt der er en rimelig balance i den måde ofre og gerningsmænd behandles på. Flere ofre er stået frem og har fortalt om deres oplevelser og manglen på en hjælp, der gør det muligt for dem at komme videre med deres liv.

Det er derfor rigtig glædeligt, hvis de stillede forslag kan blive til virkelighed, så ofrene kan komme i fokus, og få den anerkendelse og hjælp de har behov for. Samfundet kan ikke være andet bekendt, og Offerrådgivningen vil gøre sit yderste for at få forbedringerne til at virke i praksis.

Uddybende kommentarer kan fås ved henvendelse til formanden, Steen Knudsen – tlf.: 31 90 42 12