Justitsminister Morten Bødskov og MF Pernille Skipper (ENHL) besøgte Offerrådgivningen i Københavns Vestegn den 10. juni 2012

Første gang justitsministeren besøger en lokal offerrådgivning

  • 10-06-12 21:32

 

Anledningen til besøget var naturligvis, at der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten om oprettelse af en offerfond, som skal komme ofre for kriminalitet og ulykker til hjælp.
 
Christiansborgpolitikerne mødte to engagerede rådgivere, John Sander og John Westerdahl som beredvilligt svarede på de mange spørgsmål fra justitsministeren og Pernille Skipper.
 
Alle fire var enige om, at det er virkelig godt, at der nu kommer mere fokus på ofrene, og ikke mindst rådgiverne glæder sig til flere værktøjer. På spørgsmålet om rådgivernes faglige niveau, fik Morten Bødskov og Pernille Skipper oplyst, at alle rådgivere har været gennem kurser om de juridiske aspekter, erstatningsreglerne og ikke mindst kurser i samtaler med kriseramte.
 
De to politikere udtrykte stor respekt for det arbejde der udføres i Offerrådgivningen, som bl.a. foregår i tæt samarbejde med politiet, og Morten Bødskov var synlig tilfreds med, at dette samarbejde fungerer optimalt.