Hurtig erstatning til voldsofre og pårørende

Et flertal i Folketinget ser ud til at ville imødekomme et årelangt behov

  • 06-09-12 13:50

Nu ser det endelig ud til, at der er flertal i Folketinget for, at ofre for vold og eventuelt efterladte, hurtigere kan få økonomisk hjælp.

Ofre der udsættes for vold, og sandelig også efterladte, oplever alt for ofte, at det trækker meget længe ud med erstatning fra Erstatningsnævnet. Ikke alene skal der ofte bruges penge til medicin og evt. psykologhjælp, men også nedsat løn, evt. afskedigelse kan komme på tale. Og transport til og fra lægebehandling.

Det er udgifter mange slet ikke kan overskue, og kan betyde ikke alene gældssætning, men også at nødvendig behandling ikke gennemføres.

Det bør være et ganske rimeligt krav, at samfundet træder til, når ofre og efterladte skal hjælpes videre. Der er jo ingen, der har bedt om, eller har skyld i, den situation, de befinder sig i!

I dagens politiske udtalelser er det nævnt, at der skal ske a conto udbetaling inden 3 måneder. Det er der sund fornuft i. Tiden kan så vise, hvad den endelige erstatning skal være, men mennesker der har brug for hurtig hjælp, vil nu kunne få det. Håber vi!

Offerrådgivningen i Danmark glæder sig til, at politikerne får sat handling bag de mange gode ord i dagens debat.