2014 var igen et travlt år for Offerrådgivningen i Danmark

3.925 gange havde borgere i Danmark brug for Offerrådgivningen.

  • 01-01-15 14:50

 Det er et mindre fald i forhold til 2013

Vold og trusler fylder rigtig meget i de mere end 200 frivillige rådgiveres hverdag, for i 2014 var det 1.686 gange de blev brugt til at lytte, og evt. få hjælp og vejledning til at komme videre med livet.

De fleste ofre, vidner eller pårørende finder vej til Offerrådgivningen gennem politiet, idet 61% af henvendelserne kommer via politiet. Det er 115 færre end i 2013!

I anledning af statistikken for 2014 udtaler landsformand Steen Knudsen:

"Det vækker forsat bekymring, at der ikke er flere der henvender sig til Offerrådgivningen. I 2013 var der 76.999 borgere der alene var ofre for en straffelovsforbrydelse, og når vi så også tænker på familie og vidner, er der et stort tal, som helt sikkert ikke får at vide, at vi eksisterer."

"Vi hører desværre alt for ofte, at ofre fortæller de gerne ville have haft hjælp noget før, men ikke vidste vi eksisterede, og fra rådgivernes bekendtskabskreds fortælles det, at de aldrig har hørt om os. Det kan godt undre mig, når vi ved, at politiet har pligt til, at oplyse ofre om os. Der har politiet en udfordring i det kommende år!", mener Steen Knudsen.

"Sidste år søgte vi Offerfonden om penge til en landsdækkende oplysningskampagne, men fik desværre ikke nogen penge. Jeg håber, at Offerfonden i 2015 vil se nødvendigheden i, at de bruger penge på oplysning til borgerene om, at der faktisk er hjælp at hente."

Både ofre og rådgivere har et stigende behov for juridisk hjælp og vejledning, og derfor fik Offerrådgivningen i 2014 tilknyttet en frivillig advokat. "Det er desværre vores erfaring", fortæller Steen Knudsen, "at mange enten ikke får tilbudt en bistandsadvokat, som jo er gratis, eller ikke får den nødvendige juridiske hjælp. Derfor er jeg rigtig glad for, at en advokat vil arbejde frivilligt for os, for det er med til, at styrke ofrenes retsstilling."

I 2015 vil der blive sat øget fokus på uddannelse og udvikling af vores eksisterende uddannelser, lige som der vil blive iværksat et treårigt projekt, som skal hjælpe ofre gennem en længere periode. Det er blevet muligt med hjælp fra Offerfonden, oplyser Steen Knudsen.

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer:
Landsformand 
Steen Knudsen
Tlf.: 31 90 42 12