Et stort skridt i den rigtige retning

Folketinget behandler 19. marts 2013 lovforslag der styrker ofres rettigheder

  • 18-03-13 13:05

Offerrådgivningen i Danmark (OID) har i flere år arbejdet for en Offerfond, der både skal styrke forskning, oplysning om offerrådgivning og støtte til lokale offerrådgivninger m.v.. Der har i Folketinget været gjort flere forsøg, men med regeringens lovforslag, der førstebehandles 19. marts 2013, ser det endelig ud til at blive til virkelighed.

 

Fonden finansieres af de mennesker, der eksempelvis udfører personfarlig kriminalitet, og på anden måde opfører sig, så de er til fare for andre.

 

Samtidig med førstebehandlingen, behandler Folketinget en væsentlig styrkelse af Erstatningsnævnet, og udvidelse af ordningen om underretning af ofre. 

 

For ofre har det alt for ofte taget urimelig lang tid, inden Erstatningsnævnet har kunnet afgøre de erstatninger, der skal komme til udbetaling. Med styrkelsen af Erstatningsnævnet vil denne tid blive forkortet, og samtidig vil der fremover kunne ske a conto udbetalinger, indtil en endelig afgørelse foreligger - evt. ved Arbejdsskadestyrelsen.

 

Det har været meget svært for ofre, når de pludselig ser deres gerningsmand optræde i medierne, og langt værre når de helt uventet møder deres gerningsmand på gaden. OID har længe ønsket, at ofrene får besked, når generningsmanden kan ses i medierne eller på gaden. Denne orientering af ofrene bliver med dette forslag styrket, så ofret fremover har et valg, og mulighed for at undgå at møde sin gerningsmand.

 

Ud over en praktisk hjælp til ofrene, udgør disse forslag en stor symbolværdi for ofrene, som alt for ofte føler sig dårligere stillet end gerningsmanden, der får hjælp i forbindelse med rehabilitering. For OID er det vigtigt, at fokus holdes på ofret, og de muligheder der tilbydes ofret, så et fornuftigt liv så hurtigt som muligt kan genoptages.

 

Offerrådgivningen i Danmark glæder sig over de tre gode initiativer, og håber det kan samle tilslutning fra hele Folketinget. Det er et stort skridt i den rigtige retning for ofrene. 

 

Siden 1. oktober 2012 har OIDs 300 frivillige hjulpet 1.737 ofre, pårørende og vidner.