Offerrådgivningens årsrapport for 2011

  • 22-05-12 11:04

(Billede kan frit benyttes)

Offerrådgivningen har i meget lang tid påpeget behovet for forbedringer på disse områder. Derfor er det med glæde at vi konstaterer, at flere partier og politikere bakker op om forslagene.

I den senere tid, har der været en heftig debat i medierne om, hvorvidt der er en rimelig balance i den måde ofre og gerningsmænd behandles på. Flere ofre er stået frem og har fortalt om deres oplevelser og manglen på en hjælp, der gør det muligt for dem at komme videre med deres liv.

Det er derfor rigtig glædeligt, hvis de stillede forslag kan blive til virkelighed, så ofrene kan komme i fokus, og få den anerkendelse og hjælp de har behov for. Samfundet kan ikke være andet bekendt, og Offerrådgivningen vil gøre sit yderste for at få forbedringerne til at virke i praksis.

Uddybende kommentarer kan fås ved henvendelse til formanden, Steen Knudsen – tlf.: 31 90 42 12