Grundlovsdag – tænk også på ofrene for forbrydelser!

En kommende lovgivning må sikre, at et offer får en anden status end blot vidne

  • 05-06-12 10:34

Vores grundlov fortæller os om vores pligter, men også rettigheder. Grundloven er grundlaget for vores demokrati, og alle landets love tager sit udspring her. Det er derfor med god grund, vi hvert år markerer Grundlovsdagen, og minder hinanden om, at demokratiet med dets pligter og rettigheder, ikke er noget der er kommet af sig selv, og noget vi sammen skal værne om.

Vi har grund til at være stolte af de sikrede rettigheder vi har, hvis vi som borgere bliver sigtet og måske senere tiltalt for noget kriminelt. Bliver vi dømt, er der også regler, som sikrer os en fornuftig behandling, og herunder igen evt. hjælp efter indsættelse i fængsel, som en del af straffen.
Langt værre ser det ud for de mennesker, som har været udsat for andres kriminalitet.
Vi har som samfund haft rigtig svært ved at indse, at ofre i mange tilfælde skal have langt mere sikrede rettigheder. Et offer for et hjemmerøveri får juridisk status af ”vidne”, og behandles på lige fod med alle andre vidner. Ventetiden, før retsforhandlingerne, skal i mange retter tilbringes sammen med både tiltalte og andre vidner i samme rum.
Det giver både pligter og rettigheder, når man er vidne. Mest kendt, og ret så vigtigt, er, at vidnet skal tale sandt. Men vidnet er som offer part i sagen, og har grundlæggende ingen der varetager sine interesser. Dog er det i mange tilfælde muligt at få en bistandsadvokat, men dennes opgave er i det væsentligste, at sikre ofret, at et evt. økonomisk krav fremsættes, og senere at ofret får den erstatning, som retten idømmer.
En kommende lovgivning må sikre, at et offer får en anden status end blot vidne.
En kommende lovgivning må sikre, at offer bliver behandlet med skyldig hensynstagen til vedkommendes særlige rolle: Som det nærmeste vidne, men ikke mindst som offer.
Offerrådgivningen i Danmark vil ønske, at der på denne grundlovsdag kommer langt mere fokus på ofret – også når der lovgives i eksempelvis Retsplejeloven.
God Grundlovsdag!
 
Steen Knudsen
Formand
Offerrådgivningen i Danmark