Offerrådgivning vil hjælpe endnu flere

165 gange har offerrådgivere hjulpet borgere på Vestegnen, men de vil gerne hjælpe mange flere.

  • 25-11-14 16:32

Dagbladet Roskilde skriver:    


VESTEGNEN: Når en borger på Vestegnen har oplevet kriminalitet eller en ulykke, er der et gratis døgnbemandet tilbud, hvor to rådgivere sidder klar ved telefonen og yder medmenneskelig støtte og rådgivning.

På Vestegnen er der otte frivillige rådgivere, som hjælper ved voldsomme oplevelser som eksempelvis ulykker, trafikuheld, vold, indbrud, røveri, overfald, blufærdighedskrænkelse, overgreb, trick- eller tasketyveri.

Efter en ubehagelig hændelse opstår der ofte forvirring og usikkerhed.

Her kan der være et behov for at tale anonymt med en erfaren offerrådgiver uden for familien, som kender de forskellige reaktioner, fortæller Anna, der har været offerrådgiver i fire år.

Hvad sker der efter min anmeldelse? Hvad er en bi- standsadvokat? Hvordan er det at være vidne? Disse og andre konkrete praktiske spørgsmål kan en rådgiver hjælpe med at besvare. Rådgiverne tilbyder ikke behandling, men kan henvise til specifik relevant hjælp. De kan også fungere som støttepersoner og gå med som bisiddere i retten.

Vil være mere kendt

Sidste år hjalp Offerrådgivningen Vestegnens borgere 165 gange. Hos Offerrådgivningen ville man imidlertid ønske, at der var flere, som kendte til tilbuddet:

Vi synes ikke, at vi dækker nok. Det antal henvendelser, vi modtager, dækker ikke det antal borgere, der må formodes at blive udsat for en forbrydelse, siger Henning Broman, som er bestyrelsesmedlem og har været offerrådgiver i fem år.

Udfordringen for Offerrådgivningen består i, at rådgivningen er anonym, og rådgiverne har tavshedspligt, mens ofrene ikke har lyst til at stå frem.

Vi er afhængige af politiets hjælp, da vi får langt de fleste opkald via henvisninger fra politiet, siger han.

Og hos politiet er de glade for Offerrådgivningens indsats.

Vi kan supplere hinan- den godt; offerrådgiverne med den bløde del, som er en mere tidskrævende opgave, men som politiet ofte ikke har mulighed for at udføre. Her kan Offerrådgivningen træde til, siger politidirektør Kim Christiansen.

En ny indsats skal nu gøre tilbuddet mere synligt, blandt andet vil Offerrådgivningen være til stede sammen med politiets mobile politistation i efteråret.

Offerrådgivningen Vestegnen dækker Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Offerrådgivningen Vestegnen kan kontaktes døgnet rundt på telefon 2368 6037. www.offerraadgivning.dk

 

Gengivet med tak og tilladelse fra Helle Halsted, Dagbladet Roskilde