Meyers kokkeskole kostede staten mindst kr. 70.000,- pr. deltager

Ofre koster i rådgivning kr. 488,- i 2013

  • 31-07-14 17:49

Disse enkle tal fortæller, at vi i Danmark bruger meget store beløb på rehabilitering af kriminelle, mens udgifterne til ofre for kriminalitet, er langt mindre. 

Vores politikere taler ofte om, at ofre skal hjælpes bedre, men de mange pæne ord ledsages ikke af penge. Siden oprettelsen af Offerrådgivningen i 1998, som er politiet rådgivningsorganisation, har bevillingen været på 2 millioner kr. årligt, og er først blevet pristalsreguleret i 2013.

Naturligvis skal dømte kriminelle have en chance for, at komme tilbage til et liv uden kriminalitet. Hvorfor ofre ikke skal have den samme, og mindst lige så gode muligheder, er ganske uforståeligt.

Offerrådgivningen drives af 200 frivillige, og kun med en ansat kontormedarbejder til, at holde sammen på organisationen. Vi kan sagtens yde mere, og gør det gerne, men skal ofrene for alvor i centrum, må politikerne indse, at også frivilligt arbejde, og hjælp til ofrene, koster penge.

Hvis vi ser på prisen alene for de 90 indsatte, som gennemførte kokkeskolen, er prisen pr. indsat kr. 124.444,-. Hertil skal naturligvis lægges de udgifter, der i øvrigt er i forbindelse med indsattes fængselsophold og rehabilitering. Samfundets udgifter i forbindelse med ofres, ofte lange, vej tilbage til en acceptabel hverdag, er der ingen, der kan sætte tal på! 

Steen Knudsen
Landsformand