Justitsministeren og formanden for Offerrådgivningen udtaler:

Justitsministeren anerkender de frivilliges store indsats for ofre

  • 19-04-13 09:11

Indsatsen for landets ofre er til debat, når Offerrådgivningen i dag afholder temadag. Justitsministeren sparker paneldebatten i gang med et indlæg om offerpakken.

Offerrådgivningen modtog sidste år over 4.000 opkald fra ofre, der ønskede hjælp. Det er det højeste tal i over fem år. Når Offerrådgivningen i dag afholder temadag forud for repræsentantskabsmødet i morgen, er det således med en statistik, der illustrerer Offerrådgivningens vigtige rolle.

Justitsminister Morten Bødskov indleder temadagen med at fortælle om den offerpakke, som regeringen har lanceret i samarbejde med Enhedslisten.

Offerpakken består af tre tiltag, der skal forbedre ofres vilkår i Danmark. Det drejer sig om oprettelsen af en offerfond til at støtte offerrelaterede aktiviteter, at offerets version sættes i centrum i retssagen, og at ofre på forhånd informeres, hvis deres gerningsmænd optræder som central person i et tv- eller radioprogram eller afgiver et portrætinterview til et dansk dagblad. Dertil kommer en styrkelse af Erstatningsnævnet, så ofre hurtigere kan få svar på ansøgning om erstatning.

”Offerrådgivningen yder et stort og samfundsnyttigt arbejde, der fortjener ære og anerkendelse. Ofre for kriminalitet har behov for hjælp, og derfor har regeringen sammen med Enhedslisten også fremsat en offerpakke. Folketinget er nu i gang med at behandle de lovforslag, der skal virkeliggøre en offerfond, give hurtigere erstatning til ofre og give ofre en ret til på forhånd at blive informeret, hvis deres gerningsmand optræder som central person i for eksempel et tv-program,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Formand for Offerrådgivningen i Danmark Steen Knudsen udtaler:

”Vi er rigtig godt tilfredse med lovforslaget om en offerfond, og vi har oplevet, at justitsministeren i forarbejdet har lyttet til os. Det er imidlertid bekymrende, at det tilsyneladende ikke er et samlet Folketing, der bakker op om den foreslåede finansiering af offerfonden.”

Interesserede journalister er velkomne ved temadagen, som afholdes i DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle.

Justitsministeren taler kl. 14:45, hvorefter der vil være paneldebat med deltagelse af blandt andre formand for Victim Support Europe, David MacKenna, politiinspektør Jørn Kjer og politidirektør ved Fyns Politi, Poul Løhde.


Baggrund om Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som kriminalitet, ulykker og trafikuheld.

Offerrådgivning har eksisteret siden 1998 som et lovfastsat tilbud finansieret med midler fra Justitsministeriet og enkelte kommuner. I 2001 oprettede de lokale offerrådgivninger paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark (OID).


Kontaktoplysninger

Journalister kan kontakte Steen Knudsen fra Offerrådgivningen i Danmark på tlf. 31 90 42 12 eller Emil Melchior, kommunikationschef i Justitsministeriet, på tlf. 4037 6737.