Vold, trusler og seksuel krænkelse er hverdag i Offerrådgivningen

Stalking er et voksende problem

  • 04-09-15 04:11

"Når telefonen ringer ved Offerrådgivningen, er 75 opkald ud af 100 fra mennesker, der er blevet ofre for vold, trusler eller seksuelle krænkelser", fortæller formanden for Offerrådgivningen i Danmark, Steen Knudsen. 

I samarbejde med Rådet for Offerfonden bruges der i disse uger 1 million kroner på at fortælle om Offerrådgivningen, og den hjælp alle landets borgere gratis kan få ved de 250 frivillige fordelt over hele landet. "En så massiv kampagne påvirker naturligvis de opringninger vi får, men fortæller samtidig at vi har ret i, at alt for mange slet ikke kender til den hjælp de kan få", siger Steen Knudsen. 

Et stærkt stigende område, hvor borgere beder om hjælp er stalking. Allerede i år er 108 borgere blevet hjulpet, mens det i 2014 var 68, og i 2012 var 103. "Det er et forholdsvist nyt område i Danmark, men fra udlandet ved vi, at det er stigende.". En stalkingsramt får ofte ødelagt sin hverdag fuldstændig, og det kan ende meget alvorligt når stalkeren ikke bliver stoppet.

Offerrådgivningen er et landsdækkende tilbud til alle borgere, hvor det er muligt at få en samtale med en offerrådgiver. Det er ofte også muligt, at få en personlig samtale, eller en offerrådgiver kan deltage i møder ved politiet, retten, advokat eller andre som bisidder. Offerrådgivningen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte, og vi tilbyder også hjælp over mere langvarige forløb.

Oplysningskampagnen slutter den 13. september 2015.