Overborgmester Frank Jensen holder oplæg ved Offerrådgivningen på Bornholm

Frank Jensen møder bestyrelsesmedlem Birgit H. Nielsen i debat

  • 11-06-15 16:15

Som justitsminister sørgede Frank Jensen for oprettelsen af Offerrådgivningen

Med virkning fra 1998 blev Offerrådgivningen i Danmark etableret, og det var den nuværende overborgmester Frank Jensen der sørgede for det politiske flertal og den økonomiske ramme.

Fra mange små lokale offerrådgivninger er de i dag samlet i 12 offerrådgivninger, som hver dækker 1 politikreds. Den gang, som nu, var Frank Jensen optaget af, af ofre skulle have en kvalificeret og personlig støtte.

Som årene gik, blev det mere og mere tydeligt, at vidner og pårørende også havde brug for hjælp, samt ofre, vidner og pårørende fra alvorlige færdselsulykker. I et cirkulære fra Justitsministeriet af 22. december 2006 fremgik det da også, at den samlede målgruppe fremover skulle udvides til "ofre, vidner og pårørende efter kriminalitet og ulykker".

I 2007 lagde Folketinget i forbindelse med flerårsaftalen for politiet vægt på, at offerrådgivningerne blev styrket. Samme år kom vi med i den vejledning som Rigsadvokaten udsendte, og som er en rettesnor for politiet - bl.a. i forbindelse med afhøringer.

Frank Jensen har gennem årene fulgt "hans barn", og sagde derfor med glæde ja-tak til at blive ambassadør for Offerrådgivningen i Hovedstaden i efteråret 2014.

På Folkemødet 2015 holder Frank Jensen et debatoplæg om bekæmpelse vold, den 12. juni kl. 15.00 til 15.30 på vores stand. Det er Kæmpestranden, stand J54.

Med i panelet er Offerrådgivningens mangeårige bestyrelsesmedlem Birgit Hesselvig Nielsen, som også kan kontaktes på telefon 3032-3450.