Ofre for kriminalitet og ulykker bør tilbydes en kontaktperson

Offerrådgivningen i Danmark foreslår en mentorordning, som kan hjælpe ofret videre

  • 19-09-13 00:47

I lighed med bestemmelsen om, at et offer kan bevilges bistandsadvokat, viser erfaringen, at der på samme måde burde indføres bestemmelse om, at ofre for forbrydelse og ulykker kan tilbydes en kontaktperson, der har til opgave og får kompetence til at følge sagsforløbet og sikre, at offeret løbende bliver orienteret om status og planlagte aktiviteter i sagen. Det gælder både retssagen, erstatningsspørgsmål samt behandling af og genoptræning efter skader, der er opstået i forbindelse med forbrydelsen eller ulykken.