Offerfonden er nu en realitet

Folketinget har vedtaget lov om Offerfonden, men også andre nødvendige love er vedtaget

  • 28-05-13 19:38

Folketinget har den 28. maj 2013 vedtaget lov om Offerfonden, som Offerrådgivningen i Danmark (OID) har arbejdet for i flere år. Fondens midler skal anvendes til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om ofre for kriminalitet og trakfikofre, og indsatsen til støtte for ofre for kriminalitet og trakfikofre. Det forventes, at der allerede i 2014 kan udbetales penge fra fonden.

Det bliver fremover også nemmere - og ikke mindst hurtigere - at få penge fra Erstatningsnævnet. Ved at styrke nævnet, vil sagsbehandlingen gå hurtigere, og som noget helt nyt vil der være mulighed for á conto udbetaling.

Endelig vil ofre også kunne få oplyst, når deres gerningsmand løslades, har udgang eller optræder i medierne. Det giver ofrene en chance for enten at forberede sig, eller, at undgå at se eller møde "sin" gerningsmand.

Med dagens vedtagelser i Folketinget, er hjælpen og støtten til ofrene blevet langt bedre, og Danmark er kommet et godt skridt i den rigtige retning. Men der er stadig lang vej endnu, før vi matcher EU's mindstekrav. OID vil arbejde for, og med alle politiske partier, at ofres retsstilling og hjælp styrkes og forbedres.