Semninar til gavn for ofre, vidner og pårørende

Offerrådgivere og Politi i Syd- og Sønderjylland samlet i weekenden

  • 02-11-14 07:27

02 11 2014

For at kunne give en endnu bedre rådgivning til ofre, vidner og pårørende, holdt Offerrådgivningen i Syd- og Sønderjylland et seminar, hvor proceduren ved erstatninger blev gennemgået af Offerrådgivningens advokat. Det sker alt for ofte, at ofre ikke i tide får tibudt en bistandsadvokat, som blandt andet skal opgøre det erstatningskrav, der skal rejses mod gerningsmanden.

Bistandsadvokatens arbejde er gratis for ofret, og han kan blandt medvirke til, at gerningsmanden får tilhold m.v..

En anden, og stigende opgave for rådgiverne, er børn i sorg/krise. Børn reagerer på en anden måde end voksne, og det ved rådgiverne i Syd- og Sønderjylland nu endnu mere om, efter et tre timer langt oplæg af en psykolog.

Både politi og beredskabet bruger de lokale rådgivere i forbindelse med ulykker, brand og kriminalitet, og politiet gennemgik, hvordan de arbejder på et ulykke- eller gerningssted. 

Samarbejdet med politiet er vigtigt, og politiet var repræsenteret med lokale repræsentanter fra alle dele af politikredsen.