Den 20. og 21. oktober stod kalenderen i DIGNITY-tegn

  • 29-10-15 23:42

Den 20. oktober afholdt DIGNITY, som er det danske Center for torturofre, en større konference om Victimology i København. Projektleder Dorte Kalletrup Mortensen deltog i den spændende og lærerige dag. Victimology handler om ofre, som har været udsat for kriminalitet, og om den psykologiske effekt, det har på dem.

Den 21. oktober holdt OID møde med DIGNITY og to gæster fra TOKIWA International Victimology Institute i Japan, Professor Gerd Kirchhoff og Professor Susumu Nagai. Vores gæster ønskede viden om OID, vores organisering lokalt og på landsplan, strategi og arbejde for og med ofre. Ligeledes udviste de stor interesse for vores erfaringer i forhold til rådgivningen, hvilke type sager vi oftest møder, hvordan vores frivillige rådgivere uddannes m.v. Det var et spændende og interessant møde præget af dialog og videndeling. I mødet deltog Dorte Kallestrup Mortensen, Helle Bygum og Else Marie Buck.