22. februar: I dag er det ofret dag i EU

Vi tænker i dag på ofrene for kriminalitet

  • 22-02-15 18:29

 ​Det er i dag den europæiske dag for ofre for kriminalitet. En dag, hvor vi skal tænke på dem, der har været udsat for kriminalitet, og i EU-sammenhæng er det mange millioner hvert år: Børn og voksne, kvinder og mænd, fattige og rige, beboere og besøgende i EU og Danmark.

Det er en dag, hvor vi skal anerkende ofrene overalt, og give dem en stemme, samt anderkende deres behov.

I hele Europa er der mange ofre for kriminalitet. Det vedrører terrorisme, misbrug, vold i hjemmet, hate crime, menneskehandel, røveri eller andre former for kriminalitet. Det rammer pludselig og uventet, og er en kraftig påmindelse om, hvor uforudsigelig kriminalitet kan være.

Vores tanker går til alle dem, der har været offer, uanset om forbrydelsen er anmeldt eller ej. Selv hvis du aldrig har fortalt nogen om forbrydelsen, er du ikke alene, og vores tanker er hos dig.

EU har besluttet en lang række ”mindstekrav” til borgere, der udsættes for kriminalitet, men disse rettigheder gælder ikke for danskere på grund af vores retsforbehold.

Offerrådgivningen i Danmark mener dog, at ofre for forbrydelser, uanset hvilken forbrydelse, uanset hvor den fandt sted, uanset hvem offeret er, hvor de kommer fra, eller frygten for repressalier, bør behandles med respekt og værdighed. De bør støttes umiddelbart efter forbrydelsen, og så længe det er nødvendigt bagefter.

Politi og retsvæsen skal arbejde utrætteligt, ikke kun for at finde, retsforfølge og straffe de kriminelle, men også for at sikre, at hver enkelt offer er involveret i denne proces. 

Det skal sikres, at hver enkelt får den nødvendige støtte og beskyttelse, forstår hvad der sker ved politi og i retten, samt at politi, rettens personale, læger og andre der er i kontakt med ofrene, har de nødvendige forudsætninger. Det skal sikres, at et offer så hurtigt som muligt kommer ud af offerrollen, og kan vende tilbage til en tryg tilværelse.