• 09-11-15 13:57

Offerdirektivet bliver til love i EU den 16. november 2015 - uden Danmark

OID har modtaget en pressemeddelelse fra Victim Support Europe, VSE (sammenslutningen af offerrådgivninger i EU) i anledning af, at Offerdirektivet (2012/09/EU) skal være gennemført den 16. november 2015 i alle EU-landene - undtagen i Danmark. 

I Danmark er Offerdirektivet nemlig ikke med i den pakke, vi skal stemme om den 3. december 2015. Danmark vil således heller ikke fremover have mulighed for at få indflydelse på Offerdirektivet i EU. Vi forventer dog i OID, at de danske partier tager fat i den danske lovgivning og i EU-offerdirektivet, for at medtage relevante dele fra direktivet i danske love og hermed sikre, at ofre stilles bedre fremover, også i Danmark. Det er et arbejde, som vi i OID gerne vil bidrage til, ligesom vi gerne vil følge erfaringsindsamlingen fra implementeringen i EU.

Offerdirektivet er fra 2012. Det er blevet til ved fælles arbejde i Europaparlamentet, for at sikre minimumsrettigheder for ofre for kriminalitet, og det ses som et stort fremskridt for ofres retssikkerhed. Flere lande har allerede indført direktivets regler, men der er desværre i mange EU lande stadig lang vej før Offerdirektivet er implementeret. 

Baseret på tidligere års erfaringer er det estimeret, at der i 2015 vil være næsten 100 millioner mennesker i EU, som vil blive ofre for kriminalitet. Det har for det enkelte offer store menneskelige omkostninger, ligesom det er en stor udfordring for det enkelte land på mange områder. VSE skriver, at mange ofre ikke får den nødvendige information, ikke får den nødvendige juridiske og psykologiske opbakning, ligesom det for mange har fysiske og arbejdsmæssige konsekvenser, hvilket heller ikke er ukendt i Danmark.  

VSE afholder en konference den 9. november 2015 i EU parlamentet, hvor der sættes fokus på status af implementeringen og på nye former for kriminalitet, som EU medlemslandene må forholde sig til. 

VSE har i den forbindelse udsendt en deklaration med opfordring om at handle nu samt med opfordring til EU parlamentsmedlemmerne om at underskrive deklarationen. OID har sendt indbydelsen til konferencen samt deklarationen videre til de 13 danske EU parlamentsmedlemmer og opmuntret dem til i det mindste at bakke op om ofres retssikkerhed og beskyttelse generelt i Europa.