• 28-01-16 21:12

Respekt for voldtægtsofre

I Offerrådgivningen i Danmark glæder vi os over de nye indsatsområder som justitsministeren netop har igangsat og som skal gøre det lettere for voldtægtsofre at blive hørt. 
 
Offerrådgivningen er med i det forum af organisationer og institutioner, der halvårligt skal mødes i Justitsministeriet for at følge implementeringen af de forskellige nye indsatsområder.
 
Vi bifalder og synes det er et godt initiativ til støtte for voldtægtsramte.
 

Læs mere