Ofret bør afhøres først i straffesager

  • 30-01-15 10:28

 

Høringssvar

 

Offerrådgivningen i Danmark kan anbefale, at ofre afhøres før tiltalte i straffe-sager.

Det er i udgangspunktet staten der har overtaget sagen, og ofret er dermed sat ud på sidelinjen, og som konsekvens heraf, er det anklageren som fremlægger sagen for retten. Ofret bør i langt højere grad opleve, at sagen drejer sig om ofret! Tiltalte har ret til at lyve, mens ofret mødes med krav om, at tale sandt, og at ofret kan straffes for ikke at tale sandt.

Det er i betænkningen fremført, at ofret kan risikere, at blive genafhørt, og det kan virke belastende. Mod det skal holdes, at ofret jo samtidig gives mulighed for, at gendrive tiltaltes forklaring.

For Offerrådgivningen er det væsentligt, at det bør være ofrets ret, at kunne forklare omstændighederne ved forbrydelsen ordentligt, og også de konsekvenser forbrydelsen har haft. Det bør væres ofrets oplevelse, at det er den kriminelle handling der ligger til grund for rettens hovedforhandling, og ingen kan vel forklare det bedre, end ofret selv.

Det bør også være en naturlig ret for ofret, at høre den forklaring, som tiltalte kommer med. Derved vil ofret føle sig inddraget, og i sidste ende måske bedre kunne forstå den dom, som afsiges.

 
Steen Knudsen
Landsformand