Velkommen til Karen Hækkerup som Justitsminister

Tak for samarbejdet til Morten Bødskov

  • 12-12-13 19:01

 

Offerrådgivningen i Danmark byder
Karen Hækkerup
velkommen som Justitsminister

Ministerskiftet sker efter et år, hvor ofrene på en række områder har fået forbedrede forhold, som for eksempel en væsentlig styrkelse af Erstatningsnævnet. Også Offerfonden er vedtaget, og påbegynder sit arbejde ved årsskiftet. Det arbejder, og ikke mindst samarbejde, med Justitsministeriet forventer vi os meget af.

Vi vil stadig presse på, for, at få bedre forhold for ofre for kriminalitet, og glæder os til samarbejdet med Karen Hækkerup. Vi vil påpege behovet for, at listen over psykologhjælp udvides, så flere forhold bliver omfattet, som for eksempel tyveri. Vi vil også presse på for, at ofre får mulighed for at få en kontaktperson, som kan følge ofret efter en forbrydelse eller ulykke. EU har vedtaget et direktiv, som Danmark ikke er omfattet af p.g.a. af vores retsforbehold, og da det på nogle områder stiller danskerne dårligere end andre EU borgere, vil vi søge, at få Karen Hækkerup til at indføre paralellovgivning.

Der bliver nok at se til for den nye minister, og vi glæder os til samarbejdet.

Med ministerskiftet er det også et farvel til Morten Bødskov. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde, og haft glæden af Morten Bødskovs besøg ved vores repræsentantskabsmøde, men også offerrådgivningerne på Fyn og Vestegnen fik besøg. Derfor skal der ved dette ministerskifte lyde en tak for samarbejdet til Morten Bødskov.

Steen Knudsen
Formand