Ofrene tabte i dag i Folketinget

  • 29-05-12 20:02

Dansk Folkeparti og Konservative havde med støtte fra Venstre og Liberal Alliance fremsat en komplet "offerpakke", som desværre ikke havde et flertal bag sig.

Grundlaget for at træde ud af skyggen af Sverige, Norge, England og Tyskland var ellers til stede i Folketingssalen i dag. Alle ordfører vil det bedste for ofre for vold, men det synes at være den til enhver tid siddende opposition der stiller forslag, og den samtidigt siddende regering, der afviser.

Det politiske spil begyndte i folketingsåret 2008/2009, hvor oppositionen fremsatte forslag om en offerfond. Regeringen henviste forslaget til en embedsmandsarbejdsgruppe, hvor forslaget ikke nød fremme, og nærmest druknede i påståede forhindringer og umuligheder.

"Ofre for vold har nu i fire år været en politisk kastebold, og dét kan ikke forsætte" mener formanden for Offerrådgivningen i Danmark, Steen Knudsen. "Hverken vi eller ofrene kan være tilfreds med, at blandt andet vores organisation og de knap 300 frivillige får ros for indsatsen fra alle sider, for uden reel handling og beslutninger i Folketinget kommer vi ikke videre."

"Det er beskæmmende for det danske samfund, at kriminelle voldsmænd stadig behandles bedre end ofrene, og det er endnu mere beskæmmende, at Danmark overhovedet ikke kan sammenligne sig med vore nabolande. Værst er det dog," forsætter Steen Knudsen, "at samtlige ordfører er enig om, at der skal gøres noget, og ikke kan blive enige om noget som helst. Ofrene er blevet til et politisk spil, som opposition og regering kan drille hinanden med. Det er uværdigt og under lavmålet!" slutter Steen Knudsen

Det forventes ikke, at regeringen når at fremsætte et evt. lovforslag i denne folketingssamling, hvorfor det tidligst kan ske til oktober 2012, hvorimod Enhedslisten fremsætter et beslutningsforslag om en offerfond 12/06-2012.

For yderligere kommentarer kan formand for Offerrådgivningen i Danmark, Steen Knudsen, kontaktes på telefon 31 90 42 12