Ny fond skal hjælpe ofre for kriminalitet

Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om rammerne for en særlig offerfond, der kan støtte ofre for kriminalitet. Fonden finansieres ved, at lovbryderne betaler til at hjælpe ofre med at komme videre i livet.

 • 10-06-12 02:30

"Offerrådgivningen i Danmark er rigtig godt tilfreds med, at der nu efter mange tilløb ser ud til, at der kan skabes et flertal i Folketinget for at hjælpe ofre for kriminalitet. Det har været længe undervejs, og vi glæder os til at medvirke til, at offerfonden kan komme til at gavne de mange ofre, der har brug for hjælp", udtaler Steen Knudsen, formand for Offerrådgivningen i Danmark.

Justitsministeriet skriver i en pressemeddelelse:

Regeringen og Enhedslisten er enige om rammerne for en ny fond, som skal sikre ofre for kriminalitet bedre hjælp i fremtiden. Fonden får et forventet budget på ca. 25 mio. kr. Fonden skal finansieres ved, at folk, der bryder loven på forskellige områder, fremover skal betale et offerbidrag på 500 kr. Og pengene skal så gå til at forbedre rådgivning og anden hjælp til ofre, der har svært ved at komme videre, efter de har været udsat for en forbrydelse.

Regeringspartierne har i adskillige år arbejdet på at få etableret en fond, der kan støtte ofre for kriminalitet. Mens partierne var i opposition stillede de forslag om en fond –men de kunne ikke opnå flertal til at få den etableret.
 
Da det er en vigtig del af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gøre mere for ofre, har justitsministeren fra regeringens begyndelse arbejdet på at etablere en offerfond. Det er derfor også en glad justitsminister, der i dag kan præsentere en enighed med Enhedslisten om rammerne for en offerfond. Fonden skal støtte forskellige offerrelaterede formål. Det er en forudsætning, at offerfondens økonomi hviler i sig selv.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

"Vi lever i en udfordrende tid for det danske fællesskab. Der er ikke mange penge i kassen, og vores velfærdssamfund bliver presset af den økonomiske krise og mange store forandringer. Men de forandringer må ikke få os til at slippe det, vi tror på, og det vi sætter pris på ved det danske samfund.

Vi er et samfund, hvor man tager sig af hinanden - især når folk er i en situation, hvor de er særligt skrøbelige; og det er de ofte, når de har været ofre for en forbrydelse. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe mennesker i den situation. Derfor præsenterer vi nu rammerne for en offerfond. 

En offerfond er ikke hele løsningen, og jeg vil fortsætte arbejdet for at gøre endnu mere for ofre for kriminalitet, for det skylder vi dem. Men en fond er et godt og vigtigt skridt for at hjælpe ofre bedre i fremtiden. Vi har arbejdet forgæves på at komme politisk igennem med tiltaget i flere år, og derfor er jeg glad for, at der nu er flertal for at realisere det.
"

Nyt offerbidrag fra lovbrydere skal finansiere fond 
Fondens udgifter finansieres af et nyt offerbidrag på 500 kr., som gerningsmænd, der begår visse lovbrud, skal indbetale til fonden. Regeringen og Enhedslisten har med rammen for offerfonden lavet en liste over de lovovertrædelser, der bliver omfattet af det nye offerbidrag. Der vil være tale lovovertrædelser af mere alvorlig karakter og overtrædelser, hvor der er eller potentielt kan være et offer. 

Det drejer sig om:
 • Overtrædelser af straffeloven
 • Betinget eller ubetinget frihedsstraf for overtrædelser af andre love
 • Betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten samt kørselsforbud
 • Klip i kørekortet
 
Offerbidragene skal opkræves og inddrives efter de samme regler, som i dag gælder for bøder, dvs. politiet skal varetage opkrævningen af bidragene til offerfonden, og SKAT skal varetage inddrivelsen. Fondens samlede budget forventes at blive omkring 25 mio. kr.
 
Regeringen vil nu sammen med Enhedslisten arbejde videre med, hvordan en offerfond efter svensk forbillede konkret skal bidrage til, at ofre for kriminalitet bliver hjulpet bedre videre i livet. Det er målet, at fonden skal støtte en række offerrelaterede formål og aktiviteter, herunder bl.a.:
 • Tilskud til lokale offerrådgivninger
 • Offerrelateret forskning
 • Uddannelsesindsatser, f.eks. for medlemmer af offerorganisationer
 • Seminar mv. med fokus på ofre
 • Udarbejdelse og distribution af informationsmateriale til ofre
 • Forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som f.eks. nye former for behandling af ofre eller etablering af nye foreninger, som har til formål at hjælp ofre