Mange konfliktråd gennemført

Ny statusrapport over afholdte konfliktråd i 2011 og 1. kvartal 2012

  • 20-06-12 17:42

Der er i 2011 gennemført 595 konfliktråd på landsplan. I 1. kvartal 2012 er der gennemført 142 konfliktråd.

Fra lovens ikrafttrædelse pr. 1. januar 2010 til og med 1. kvartal 2012 er der på landsplan gennemført godt 1000 konfliktråd – helt præcist 1078 sager.

 

De sager, der typisk gennemføres konfliktråd i, er ens på landsplan. Det har hovedsageligt været  røveri-, volds- og indbrudssager - de fleste i voldssager.


Gennemførte konfliktråd i 2011 på landsplan (udvalgte sagstyper)

Voldssager

221

Røverisager

88

Indbrudssager

35

Nabostridigheder

30

Tyveri

9

Færdselsloven

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennemførte konfliktråd i 2012 – 1. kvartal på landsplan (udvalgte sagstyper) 

Voldssager

66

Røverisager

15

Indbrudssager

4

Nabostridigheder

8

Tyveri

6

Færdselsloven

3

 

 

 

                       

 

 

 

 

Udvidelse af tilbuddet om deltagelse i konfliktråd i 2012

 

Tilbuddet om konfliktråd er pr. 6. februar 2012 udvidet til også at omfatte sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 140.

 

Kilde: www.politiet.dk den 20. juni 2012