Hjælp til ofre, vidner og pårørende der har oplevet terror bør sikres

Det er ikke kun i dagene efter terror ofrene skal huskes

  • 12-03-15 20:32

I 2015, har der været flere terrorangreb i Europa og hele verden. Disse forbrydelser rettes mod uskyldige mennesker i flæng. Terroren forårsager frygtelige skader på livet for ofrene og deres familier. 

Mens terrorhandlinger i Europa og Danmark, ikke sker hver dag, er truslen om yderligere vold reel og allestedsnærværende. Derfor glæder Offerrådgivningen i Danmark sig over de tiltag, som Folketing og regering vil iværksætte, for bedre at beskytte borgerne, og forhindre yderligere terrorhandlinger.

Dog skal ofrenes behov ikke ignoreres.

Offerrådgivningen i Danmark opfordrer  alle politiske partier og regeringen til effektivt at understøtte, hjælpe og assistere ofrene for terrorisme.

Det alt for let at rette indsatsen mod, at forfølge kriminelle, mens ofrenes behov glemmes.

Det er ikke kun i dagene efter terror ofrene skal huskes, vi skal tænke på deres behov hver dag, og hele tiden forbedre mulighederne for at hjælpe!

Offerrådgivningen i Danmark opfordrer politikerne til, at sikre effektive ressourcer og, at planlægningen lokalt og nationalt, er tilstrækkelige til, at de, der har behov for hjælp, får den nødvendige støtte i tilfælde af en terrorhandling.

Offerrådgivningen i Danmark opfordrer endvidere politikerne til at sikre, at der er en effektiv organisation til hjælp og støtte - ikke blot i kølvandet på et angreb, men også på længere sigt. Denne organisation skal varetage ofrenes generelle og specielle behov. Den skal støtte hver enkelt psykologisk og praktisk - også under en eventuel straffesag.

Lige nu virker det ikke som om, at en nødvendig indsats for at hjælpe ofrene for terrorisme er den første prioritet for regeringen og Folketinget.

En terrorhandlinger er meget synlig og ofrene er derfor mere udsat for offentlighedens søgelys, end de fleste andre forbrydelser.

I dag er det ikke kun medierne der fortælle om forbrydelsen, det sker ofte via private mobile videoklip på de sociale medier. Denne eksponering kan forårsage endnu større lidelse for ofrene. Alle har et ansvar for at være opmærksomme på ofrene, og for at undgå at forårsage yderligere skade.

Offerrådgivningen i Danmark opfordrer til, at medier der informerer om terrorhandlinger, sikrer en professionel og journalistisk varsom dækning af forbrydelsen, og de enkelte ofre, vidner og pårørende.

Offerrådgivningen i Danmark opfordrer også enkeltpersoner til at vise omhu og følsomhed ved behandling og udveksling af oplysninger, om disse kriminelle handlinger. Alle skal være bevidste om, hvordan deres handlinger yderligere kan skade ofrene og deres familier.

Offerrådgivningen i Danmark tænker på alle dem, der har været ofre for terror. Vi opfordrer alle, enkeltpersoner, politikere, regeringen og landets beredskab til efterfølgende, at gøre en indsats for at støtte og hjælpe disse ofre.