• 18-01-16 16:03

Året der gik i Offerrådgivningen i Danmark

I 2015 havde Offerrådgivningen i Danmark (OID) 4.410 rådgivninger for ofre, vidner og pårørende for kriminelle handlinger, ulykker og andre voldsomme og akutte oplevelser. Det er 473 flere rådgivninger end i 2014, og med en stigning på 11 %, det højeste antal rådgivninger i OID’s historie. 

Stigningen skyldes først og fremmest OID’s ca. 250 rådgiveres ihærdige og engagerede frivillige arbejde samt et velfungerende samarbejde med politiet i de 12 politikredse. Ydermere har den landsdækkende oplysningskampagne haft en væsentlig betydning. Kampagnen var støttet og gjort mulig med midler fra Offerfonden. I 2016 vil OID fortsat have stor fokus på synliggørelse og dette bl.a. gennem andre oplysningskampagner, eksponering via sociale medier, internet m.v. 
 
Ikke overraskende ligger den geografiske fordeling af rådgivningerne i 2015 stadig med hovedvægt på Hovedstaden, Nordsjælland, Østjylland og Fyn. 
 
Langt de fleste rådgivninger har overskriften ”vold”. Herunder overfald, seksuel vold, partnervold og stalking. En anden tendens vi ser i vores rådgivninger, er røveri, indbrud og dødsfald, bl.a. selvmord.  
 
I forhold til kønsfordelingen i henvendelserne viser statistikken for 2015, at kvinder udgør 2/3 – dog ses en mindre stigning i forhold til mænd, hvilket må anses som en positiv udvikling. 
 
Ud over at yde en medmenneskelig og støttende samtale for vores målgruppe, henvises der i over halvdelen af rådgivningerne også videre til mere specialiseret hjælp som f.eks. psykolog via egen læge, skadestuer, politi, Center for voldtægtsofre, krisecentre, konfliktmægling, gratis retshjælp m.v.
 
OID har såvel lokalt og som på landsbasis et godt samarbejde med politiet. De henviser ca. halvdelen af vores sager, men vi ser også en mindre stigning i, at målgruppen finder os via nettet herunder vores hjemmeside www.offerraadgivning.dk