Hjemmerøverier

Hjemmerøveri sker heldigvis meget sjældent i Danmark, og sandsynligheden for at blive udsat er derfor meget lille.

 • 24-07-12 04:02
Det Kriminalpræventive Råd skriver på deres hjemmeside (DKR.dk):
 
Hjemmerøverier er et relativt nyt fænomen i Danmark, og der findes ikke meget forskning om emnet. Der eksisterer mange myter omkring hjemmerøverier, og en del af de registrerede tilfælde handler snarere om indbrud i private hjem, der har udviklet sig til røveri. 
I lokalrådssammenhæng er det relevant at være opmærksom på, at et hjemmerøveri kan skabe bekymring og utryghed. Mindre bysamfund, hvor der ikke længere er en skole, butiksliv og kulturelle aktiviteter, har en særlig risiko for, at det liv og de sociale sammenhænge, som er grundlag for et fællesskab forsvinder, og med det også trygheden. Det kan altså være en god idé at rejse spørgsmålet om, hvordan man bevarer fællesskabet i de små samfund.
 
Statistik og viden
 • I 2006 var der 215 hjemmerøverier. 50 % blev opklaret
 • I 2009 var der 359 hjemmerøverier. 48 % blev opklaret
 • I 2009 blev 375 sigtet for hjemmerøveri. 15 af dem var indvandrere fra Østeuropa, bosat i Danmark. Yderligere 15 var af ukendt nationalitet og ikke bosat i Danmark
 • Ofte bor gerningsmændene i nærområdet og kender ofret på forhånd.
Kilde: Rapport om hjemmerøverier, Københavns Universitet, 2011.
 
Udviklingen i antallet af hjemmerøverier
Der findes overordnet to kilder til opgørelser over antallet af hjemmerøverier. De to kilder baserer sig på forskellige definitioner, hvorfor tallene er meget forskellige.  

Ifølge Rigspolitiet er antallet af grove hjemmerøverier steget frem mod 2006 og har sidenhen ligget stabilt omkring 20 om året. Rigspolitiet definerer hjemmerøverier som, at
 • være begået mod personer, som har eller formodes at have adgang til større værdier
 • være udført efter forudgående planlægning
 • offeret er pacificeret med vold, trusler eller ved, at de er blevet bundet.
År           Antal hjemmerøverier
2009           29
2010           22
Rigspolitiet ændrede i 2008 deres gerningskoder, hvorfor tallene før og efter 2008 ikke er direkte sammenlignelige.
Danmarks Statistik anvender en bredere definition, der udover Rigspolitiets kriterier dækker over:
 • indbrud, der udvikler sig til røveri, da der viser sig at være beboere til stede
 • tricktyverier, der udvikler sig til røveri
 • opgør i kriminelle miljøer.
Danmarks Statistiks offerstatistik indeholder kun data fra 2009 og 2010, hvoraf det fremgår, at antallet af ofre er faldet.
 
År           Antal hjemmerøverier
2009           411
2010           343
Rigsadvokaten lavede i 2009 en analyse af 66 sager om hjemmerøverier. Den viste, at cirka en tredjedel af de indberettede sager var egentlige hjemmerøverier, mens 31 sager var røverier med hævnmotiv, fx i kriminelle miljøer, og 12 sager var indbrud, der udviklede sig til røveri.
 
Udbytte ved hjemmerøverier
Ved hjemmerøverier frarøves offeret i gennemsnit værdier for cirka 10.000 kroner. Det er primært  kontanter der frarøves. 
Kilde: Gaderøveri og røveri i ofrets hjem mv. Justitsministeriet, 2008.
 
DKR mener
DKR har i juni 2011 indgivet høringssvar på forslag til lov om ændring af straffeloven: "Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet".
DKR mener, at stramninger af straffeloven som hovedregel bør følges op af forebyggende initiativer, så vi sikrer, at indsatsen for at højne trygheden og reducere kriminaliteten i samfundet går på to ben.