Indbydelse til reception 8. januar 2015

Vi markerer udvidelse af vores sekretariat og to nye projekter

  • 29-12-14 11:44

Med støtte fra Offerfonden kan vi nu starte to nye projekter: Uddannelsesudvikling og et mentorprojekt.

Vores uddannelse skal gennemgå en gennemgribende udvikling og fornyelse i samarbejde med Nationalt Forebyggelsescenter ved Rigspolitiet, så der kan udvikles tidssvarende og endnu bedre kurser – til gavn for ofre, vidner og pårørende.

En nyskabelse i hjælpen til ofre, vidner og pårørende er vores mentorprojekt. Projektet handler om, at ofre skal tilbydes den samme frivillige offerrådgiver i et længere forløb, og med hjælp fra rådgiveren får løst alle de mange opgaver der er med hjælp til at skaffe en bistandsadvokat, kontakt til offentlige myndigheder, forsikringer m.v..

For at løse den opgave har vi fået flere og større lokaler, og bliver nu næsten 4 heltidsansatte. Det er der grund til at fejre! Derfor holder bestyrelsen

RECEPTION

TORSDAG DEN 8. JANUAR 2015 KL. 15 TIL 18
VESTERBALLEVEJ 5

7000 FREDERICIA

Af hensyn til det praktiske, vil vi være glade for tilmelding på info@offerraadgivning.dk.