Landsdækkende Mentorordning for ofre for kriminalitet og ulykker

Mere fokus på ofres behov

  • 11-06-15 11:53

Landsdækkende Mentorordning

Offerrådgivningen i Danmarks nye Mentorordning er netop gået i luften den 1. juni 2015. Mentorordningen er blevet til med midler fra Rådet for Offerfonden. Den nye Landsdækkende Mentorordning bliver et kvalificeret supplement til den Offerrådgivning, vi allerede kender. Mentorer og ofre indgår i et forløb over tid. Mentorerne hjælper ofrene tilbage til deres normale hverdag og supplerer den nuværende rådgivning med personlige møder, kommunikation og kontakt med ofrenes netværk og er tovholdere i deres nye livssituation. Hjælpen er gratis.