Mindeord om Preben Nielsen, Lokalformand for Offerrådgivningen Fyn

  • 06-03-17 20:26

Det var med stor sorg, vi tirsdag den 28. februar modtog den triste meddelelse, at Preben Nielsen, som var formand for Offerrådgivningen på Fyn og intern revisor i Offerrådgivningen i Danmark, var afgået ved døden.

Preben havde netop tilrettelagt OR Fyns Generalforsamling til dagen efter, havde sørget for maden, lokaler og alt det organisatoriske, som skulle være på plads. Preben var et ordentligt menneske med styr på tingene og stillede sig gerne til rådighed for fællesskabet.

Preben har spillet en vigtig rolle i udviklingen af Offerrådgivningen og var i flere år med i OIDs bestyrelse. I 2016 blev Preben formand for Offerrådgivningen på Fyn og var her den lokale dynamo. Han var en seriøs frivillig, som vi alle satte stor pris på, ligesom vi værdsatte hans behagelige samarbejdsform og altid imødekommende væsen. Han har åbnet døre og været med til at gøre lokalerne i Vindegade til et fint mødested.

Vi vil savne Preben, hans humor og skæve smil, og er taknemmelige for, at vi fik lov til at lære ham at kende. Ære være hans minde.

 

På vegne af Offerrådgivningen i Danmark

Else Marie Buck