Justitsminister Morten Bødskov taler ved offerrådgivningens temadag

  • 18-04-13 09:37

 

Program for temadag og
repræsentantskabsmøde 2013
DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
 

Fredag den 19. april 2012

 

Kl. 14.00                    Ankomst og indkvartering

 

Kl. 14.30                    Velkomst v/ formand Steen Knudsen,
                                 Offerrådgivningen i Danmark

 

Kl. 14.45                    Indlæg ved Justitsminister Morten Bødskov.
Justitsministeren vil overvære en del af den efterfølgende debat.

 

                                 Paneldebat og orientering om Victim Support Scotland

                                

                                 Panelet vil består af:

·       President David McKenna, Victim Support Europe

o   Offerrådgivning i EU

·       Politiinspektør Jørn Kjer, (NFC)

o   Rigspolitiet rolle i forhold til OID

·       Politidirektør Poul Løhde, (Fyns Politi)

o   Politikredsens praktiske samarbejde med OID

·       Formand Steen Knudsen (OID)

o   Mangfoldighed i det frivillige arbejde

 

·       Ordstyrer: Senioranklager Janne Svärd,

 

·       Pause

 

·       Orientering om Victim Support Scotland v/ David McKenna

 

Kl. 18.30                    Program slutter

 

Kl. 19.00                    Middag og socialt samvær

 
 
 
Lørdag den 20. april 2013
 

Kl.  09.10                   Registrering af delegerede til repræsentantskabsmødet

 

Kl.  09.30                   OID repræsentantskabsmøde 

                                 Politiet holder internt møde

 
Kl.  13.00                   Frokost
 

Kl.  14.00                   Evt. forsættelse af repræsentantskabsmøde / hjemrejse