Offerrådgivningen i Danmark deltager i Folkemødet

Vi er på Kæmpestranden sammen med bl.a. Rigspolitiet

  • 06-06-14 12:03

Vi er med til at skabe rammen om mødet mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere – og lige så vigtigt, er vi her for at møde et bredt udsnit af civilsamfundet. Offerrådgivningen er uafhængig af myndigheder, politiske og religiøse retninger og vores mål er, at arbejde for at ofre, der har været udsat for forbrydelser eller ulykker, får den bedst mulige støtte og rådgivning og dermed medvirke til at øge ofres retssikkerhed

Besøg os i vores telt på Kæmpestranden, hvor vi sammen med Politiets Konfliktråd sætter fokus på ofre for kriminelle handlinger og voldsomme ulykker. Du får mulighed for at møde vores frivillige rådgivere, der både vil fortælle om vores frivillige arbejde og de tilbud vi har i Offerrådgivningen. Vi holder et kort oplæg hver hele time i vores telt og har gennem dagene en støre event – så hold øje med Folkemødets officielle program. Vi glæder os til at se dig. 

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

Offerrådgivningen i Danmark er medlem af Victim Support Europe.

For yderligere oplysninger:

Landsformand Steen Knudsen, tlf. 31 90 42 12
Næstformand Dorte Kallestrup Mortensen, 22 51 68 32