MF Trine Bramsen (S) besøgte Offerrådgivningen i går

Offerrådgivningen i Danmark holdt lørdag den 1. februar 2014 møde med alle landets lokale formænd

  • 02-02-14 12:05

Trine Bramsen, Retspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, var indbudt til at komme med et oplæg og efterfølgende debat.


Efter det knap 2 timer lange møde, udtaler Trine Bramsen:

"Der er ingen tvivl om, at det frivillige engagement, som er indeholdt i Offerrådgivningen, har stor betydning for vores samfund. Alt for mange ender som ofre for kriminalitet. På Christiansborg kæmper vi hårdt for at få dette antal ned. Men så længe der er ofre for kriminalitet er det helt afgørende, at der er tilbud om hjælp.” siger Trine Bramsen, og forsætter: "For at understøtter Offerrådgivningens arbejde med ofre, har vi i regeringen vedtaget en ny lovgivning om hjælp til ofre. Vi styrker deres retsstilling gennem øget informationspligt og vi sætter ofrets version af sagen i centrum i retssager. Men samtidig har vi også pr. 1. januar 2014 oprettet en ny fond, der skal sikre midler til rådgivning, uddannelse, forskning og samarbejde omkring ofre. Økonomisk er det et historisk løft til området. Men det betyder bestemt ikke at det politiske arbejde er slut. Vi følger området nøje og er åbne overfor tiltag, der i endnu højere grad kan sætte fokus på ofrene.” udtaler Trine Bramsen

Mødets deltagere havde mange spørgsmål til den nugældende lovgivning, men ikke mindst ønsker til både kommende lovgivning og holdningsbearbejdning, var i fokus. “Du er i en særlig forsamling, Trine”, kunne landsformand Steen Knudsen fastslå, idet “du her møder rådgivere, som taler ofrenes sag ud fra de erfaringer de har i deres frivillige arbejde, og som ikke selv vil opnå noget. Formændene taler ofrenes sag - ikke deres egen!"
 
Som afslutning sagde Trine Bramsen: "På mødet fremkom gode og inspirerende forslag til, hvordan vi kan styrke det politiske arbejde. Også vi politikere lytter. Derfor håber jeg, at Offerrådgivningen fortsat vil komme med indspark til det politiske arbejde. Og fortsat vil være en god og konstruktiv sparringspartner.” og fik tilsagn om, at Offerrådgivningen vil bevare den positive dialog med vores politikere til gavn for ofre, vidner og pårørende.