• 09-11-15 14:00

Tak til tidligere lokalformand på Fyn, Vivi Kier

Vivi Kier har meddelt, at hun af personlige årsager, har trukket sig som lokalformand for Offerrådgivningen på Fyn. Den lokale bestyrelse i Offerrådgivningen på Fyn er i gang med at konstituere sig, og der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 24. november 2015.   

OID ønsker hermed at takke Vivi for hendes store interesse for vores organisation og for de mange konstruktive indlæg, hun har bibragt OID gennem årene. Vivi har ligeledes lagt et meget stort arbejde i den lokale Offerrådgivning på Fyn. Vi ønsker Vivi alt det bedste og ikke mindst nye spændende udfordringer i tiden frem. Vi ønsker naturligvis også Offerrådgivningen på Fyn god vind med det fortsatte arbejde for ofre, vidner og pårørende.