• 28-04-16 23:05

Den nye vejledning om offererstatningsloven skaber klarhed

Den nye vejledning om offererstatningsloven skaber klarhed over, hvornår der skal ske politianmeldelse i sager, hvor lærere pædagoger, plejepersonale mv. udsættes for en forbrydelse i forbindelse med deres arbejde.
Læs mere her.
 

 

Læs mere