Høringssvar: Beskyttelse af særligt truede borgere

Det er et stigende behov for beskyttelse af truede borgere

 • 07-01-15 14:20

I anledning af høring om ændring af Lov om det Centrale Personregister, skal Offerrådgivningen i Danmark (OID) komme med følgende bemærkninger:

 • Det er et stigende behov for beskyttelse af truede borgere i Danmark, og derfor er dette lovinitiativ meget velkomment.
 • Truede borgere vil ofte af frygt undslå sig for, at foretage en egentlig anmeldelse af gerningsmanden. Derfor bør anmeldelse af en gerningsmand ikke være en betingelse, og bør tydeliggøres.
 • I bemærkninger omkring støttepersoner, opfatter vi det som meget naturligt, at en truet borger kan ledsages af en repræsentant for en offerstøtteorganisation.
 • Sagens alvor, som jo understreges af de stillede betingelser og krav til ofret, bør medføre, at ofret automatisk tilkendes en bistandsadvokat. 
  I den sammenhæng bør det fremgår, at den tilkendte bistandsadvokat skal høres forinden en adressebeskyttelse ophæves.
  Bistandsadvokaten bør i kraft af sin rolle kunne påklage politiets forvaltningsretslige afgørelser.
 • Det kan virke bekymrende, at offentlige dokumenter ikke er omfattet af adressebeskyttelsen! Her tænkes særligt på retslige dokumenter, hvor en gerningsmand/tiltalt kan frygtes, at få eller skaffe sig adgang til ofrets nuværende adresse. Det bør sikres eksplicit, at forsvarer og tiltalte ikke har adgang til adresseoplysninger.
 • Det forudsættes, at når en politikreds har besluttet sig for, at der skal ske beskyttelse, at beslutningen gælder for samtlige politikredse. 

 

 

Steen Knudsen
Landsformand