Europæisk seminar om ofre i Lissabon i dagene 27.-28. september 2012

Den europæiske organisation Victim Support Europe afholder seminar med dansk deltagelse

  • 25-09-12 12:51

Hvert år er 75 millioner mennesker ofre for kriminalitet i Den Europæiske Union (EU), og 15% af den europæiske befolkning er årligt direkte ofre for voldsforbrydelser.

Disse tal alene bør medføre, at ofrenes behov som et højt prioriteret område for vores politikere. Den seneste europæiske lovgivning afspejler, at EU er mere end opmærksomme på opgaven. Hvad kan EU mere gøre? Hvad er de nye udfordringer, som institutioner og nationale organisationer står over for? Hvad er de vigtigste spørgsmål, som er på spil? Hvad er det, ofrene virkelig har brug for?

Dette seminar omhandler alle disse spørgsmål og mange flere. Det henvender sig særligt til offerrådgivere, jurister og politi.

Seminaret varer to dage, og der skal arbejdes med de ændringer, det nye direktiv fra Europa-Parlamentet, og Rådets direktiv om indførelse af minimumsstandarder med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre for kriminalitet, samt, de udfordringer, der udspringer af initiativer fra EU, såsom retlig og politimæssige samarbejde.

Seminaret vil også beskæftige sig med spørgsmål som, for eksempel, forholdet mellem databeskyttelse og støtte til ofrene, og deling af bedste praksis.

Offerrådgivningen i Danmark deltager i seminaret, og også det efterfølgende årsmøde i Victim Support Europe.