Offentlige myndigheder

Anklagemyndigheden

Er du offer http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-offer

Er du vidne http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-vidne

Er du sigtet http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-sigtet

Website: www.anklagemyndigheden.dk

Politiet
Website: www.politi.dk
Politiets servicedeklarationer HER

Erstatningsnævnet
Email: www.erstatningsnaevnet.dk

Domstole, retssystemet, publikationer
Website: www.domstol.dk

 

Øvrige

Konfliktråd
Website:
 www.konfliktraad.dk

Arbejdsskadestyrelsen
Website: 
www.arbejdsskadestyrelsen.dk

Den Sociale Ankestyrelse
Website: www.ast.dk

Det Kriminalpræventive Råd
Website: www.dkr.dk

Justitsministeriet
Website:
 www.justitsministeriet.dk