Jeg er vidne

Det kan være en meget tung oplevelse at være vidne.

Hvad skal jeg gøre?

Hvem kan jeg tale med?

Hvor skal jeg gøre af mine følelser?

Ofte er situationen svær: Du kan føle dig splittet mellem pligtfølelsen og frygten for måske at skulle vidne.

Ring til Offerrådgivningen. Vi kan hjælpe dig med at bearbejde det, du har set. og vi kan råde og støtte dig i at komme videre.

Vil du vide mere? Så klik HER