Privatlivs politik til Ofre, vidner og pårørende, som henvender sig til vores rådgivninger

I Offerrådgivningen i Danmark kan man henvende sig anonymt og vi registrer som
udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger.

I tilfælde af at rådgivningen kræver et personligt møde, kan vi på forespørgsel få et
telefonnummer og et fornavn. Oplysningerne bruges udelukkende til kontakt omkring
mødested, tidspunkt, evt. afbud osv. oplysningerne slettes efter rådgivningsforløbet er
slut.

I tilfælde hvor et offer er i et mentorforløb og der i forbindelse med rådgivning, støtte,
deltagelse i møder m.v. bliver aktuelt at mentor får personfølsomme oplysninger, vil det
altid ske med samtykke og efter konkret aftale.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte vores
sekretariat på 4358 4402 eller info@offerraadgivning.dk