Jeg er offer

Har du været udsat for overfald, vold, voldtægt, tyveri eller en ulykke? Så kan det være godt at tale med nogen om, hvordan du har det, og hvad du har været igennem.

Måske skal du have hjælp til at finde en psykolog eller advokat. Måske skal du have hjælp med anmeldelse eller erstatning. Eller måske har du bare brug for en, der hører dig og forstår dig.

Offerrådgivningen støtter dig og hjælper dig godt på vej.

er det naturligt og helt normalt, hvis du oplever reaktioner som:

 • kaos
 • uvirkelighed
 • handlingslammelse
 • hyperaktivitet
 • tomhed
 • hukommelsestab
 • angst for at være alene
 • angst for at det skal ske igen
 • mavesmerter
 • hjertebanken
 • søvnbesvær
 • mareridt
 • skyldfølelse
 • fortvivlelse.

Vi reagerer forskelligt på voldsomme hændelser, men et er sikkert, det opleves ofte som skræmmende og måske ydmygende
og for mange smertefuldt. Vigtigt er det at vide, at det er en normal reaktion på en unormal hændelse. Det er også vigtigt at
vide, at du kan søge – og få – hjælp i situationen.

Mange mennesker kan klare de mest forfærdelige forbrydelser helt uden problemer, mens andre kan være meget berørte, selv
ved en mindre hændelse.

Mennesker bliver påvirket på mange forskellige måder, når de pludselig bliver udsat for noget pludseligt og voldsomt. Selv om
visse følelser som vrede eller frygt er fælles, er det ikke alle ofre der reagerer på denne måde. Sommetider føler ofre sig helt
normale for et stykke tid (timer dage, ja, op til en uge), og derefter begynder hverdagen at falde fra hinanden. Andre kan
have fysiske symptomer. som mangel på søvn eller følelsen af at være syg. Det er individuelt, hvordan vi reagerer - det
afgørende er, at være opmærksom på, at du har haft en traumatisk oplevelse og eventuelle ændringer i, hvordan du har det.

Mange mennesker bliver overraskede over, hvordan de følelsesmæssigt reagerer efter en forbrydelse. Disse stærke følelser
kan til gengæld gøre dig endnu mere urolige og forvirret. Mennesker omkring dig, såsom venner, kollegaer og børn kan også
blive berørt. De kan blive bekymret for dig. Men på samme tid vil mange mennesker opleve, at andre omkring dem forventer,
at de bare ”komme over det”, ”tag dig nu sammen”. Dette er ikke altid nyttigt, for den bedste hjælp er netop at tale om, hvad
du har oplevet, og hvad du føler.

 • typen af kriminalitet du har været udsat for
 • om du kender den person, der har begået forbrydelsen
 • den støtte, du får (eller ikke får) fra din familie, venner, politiet og andre mennesker, du kommer i kontakt med
 • ting, der er sket for dig i fortiden (fordi du måske ikke fået bearbejdet tidligere voldsomme oplevelser).

Virkningerne af kriminalitet kan også vare i lang tid. Nogle mennesker kan næsten uden problemer klare de mest forfærdelige
forbrydelser, mens andre kan være meget påvirkede ved en mindre hændelse.

Mens de kortsigtede effekter af kriminalitet kan blive alvorlige, har de fleste ofre for forbrydelser ikke nogen langsigtet skade.
Men nogle mennesker udvikler langsigtede problemer, såsom depression eller angst-relaterede sygdomme. Enkelte vil opleve
en alvorlig, langvarig reaktion efter en forbrydelse, som er kendt som post traumatisk stress disorder (PTSD). Dette er et
medicinsk begreb, der anvendes til at beskrive et mønster af symptomer fundet hos et menneske, der har oplevet en
traumatisk begivenhed. Men har du været udsat for en forbrydelse, kan vi give dig information og støtte til at komme videre.

En af de ting, der gør kriminalitet særligt vanskelige at håndtere, er at vide, at den blev begået forsætligt af en anden person.
I modsætning til sygdom, har mennesker, der begår en forbrydelse gjort det med hensigt at forvolde skade. Hvis du er et
offer, kan dette gøre, at du føler dig meget magtesløs og sårbar. Det kan især være svært at håndtere, hvis forbrydelsen er
gentagne eller igangværende. hvilket ofte er tilfældet med vold i hjemmet eller racistisk chikane. Det er også et stort problem
for hate crimes, fordi du som offer ved, at du er blevet udvalgt på grund af, hvem eller hvad du er.

De fleste mennesker, der oplever en traumatisk og stressende begivenhed, såsom en forbrydelse, vil blive følelsesmæssigt
påvirket. Disse følelser er normalt meget stærke, og de forsvinder normalt som tiden går. Har du har været ramt, kan vi give
dig information og støtte for at hjælpe dig med at forstå dig selv, og evt. finde professionel hjælp.

Få kan opleve, at deres symptomer ikke forbedres, og måske bliver værre som tiden går. De kan gå på at udvikle post
traumatisk stress disorder. Dette er et medicinsk begreb, der anvendes til at beskrive et mønster af symptomer hos et
menneske, der har været traumatiseret. Symptomerne er forskellige for alle, men kan omfatte mareridt og flashbacks,
søvnproblemer, depression, og andre fysiske og psykiske problemer.

Mange mennesker, der har post traumatisk stress disorder, finder det hjælper at tale med deres læge, som kan henvise til
specialister eller andre behandlere. Dog kan der være en venteliste for rådgivning, så du kan finde det nyttigt at kontakte os
for hjælp og støtte i mellemtiden.

Offerrådgivningen hjælper mennesker til at klare sig i kølvandet på en forbrydelse, så vi er ikke en redningstjeneste. Men her
er nogle forslag til hvad man skal gøre, hvis du befinder dig på et gerningssted.

Hvis en forbrydelse, der sker lige nu, eller lige er sket, er det vigtigste, at tænke på sikkerheden - for dig og for andre på
gerningsstedet.

Hvis gerningsmanden stadig er der, så lad være med at gøre noget for at provokere dem, for det kan sætte dig i større fare.

Hvis du kan komme væk til et sikkert sted, bør du gøre det.

Ring efter hjælp. Ring til 112 og forlang politiet (eller bed en anden om at gøre det). Sørg for at fortælle politiet præcis hvor
du er, og at du har brug for omgående hjælp.

Hold opmærksomheden og fokus på sikkerhed først.