Erstatning til ofre

Hvis du bliver offer for en forbrydelse, kan du muligvis få økonomisk kompensation. Der er dog snævre grænser, og du vil måske komme til at opleve, at du ikke mener det udbetalte beløb står i forhold til, hvad du har været udsat for.

Det er retten, der tilkender dig erstatning.

Hvis en lovovertræder er dømt for en forbrydelse mod dig, kan retten pålægge dem at betale dig erstatning. Du kan blive kompenseret for en række ting, såsom:
• udgifter til medicin og medicinsk behandling, herunder for eksempel psykologbehandling eller tandbehandling
• transportudgifter til helbredsbehandling
• tabt arbejdsfortjeneste
• svie og smerte
• tab af arbejdsevne
• varigt mén
• tort og krænkelse
• tingskade (i begrænset omfang, typisk kun dækning for de ejendele, herunder kontanter op til kr. 1.000,-, som ofret havde på sig, da personskaden blev forvoldt.)
• rimelige udgifter til advokat
• godtgørelse til efterladte
• andet tab (for eksempel forlængelse af uddannelse) 

Hvis du mener, du har et økonomisk krav mod gerningsmanden, og ønsker at retten tager stilling til det, skal du fortælle det til politiet. Som en del af processen, skal du give dem oplysninger om tab eller skade, du har lidt. Politiet har en formular til det, og retten vil så overveje, om du skal have tilkendt en bistandsadvokat. Politiet vil normalt give dig denne information, når du anmelder en forbrydelse. Tilkender retten dig en bistandsadvokat, vil denne sørge for arbejdet med at skaffe dig erstatning ved Erstatningsnævnet.

Hvis retten beslutter at pålægge gerningsmanden at betale dig erstatning, vil det ikke være begrænset til, hvad gerningsmanden har råd til. For de fleste krav er der takster og ”sædvane”. Erstatningen dække ikke altid de fulde omkostninger ved din skade eller tab, og det kan opleves meget uretfærdigt. Udbetaling af erstatning foretages af Erstatningsnævnet, og ikke af gerningsmanden. Erstatningsnævnet søger naturligvis at inddrive pengene ved gerningsmanden.

Hvis du har spørgsmål om erstatning som idømmes af domstolen, bør du tale med din bistandsadvokat eller Erstatningsnævnet, og ikke gerningsmanden.

Det er ligegyldigt, om gerningsmanden er anholdt/tiltalt/dømt.

For at få erstatning, skal du fremsætte dit krav senest to år efter forbrydelsen bliver begået. Du skal også have anmeldt forbrydelsen til politiet så hurtigt som muligt, og normalt inden for 72 timer. Denne regel er der dog undtagelser for, men det oplyser politiet.
Du kan få flere oplysninger og ansøgningsskemaer direkte fra Erstatningsnævnets hjemmeside eller ved at ringe til dem på telefon 33 92 33 34, mail post@erstatningsnaevnet.dk og hjemmesiden kommer du til ved at klikke HER.


Hvordan vi kan hjælpe

Vores frivillige kan give dig oplysninger om reglerne for erstatning, uden det dog erstatter en egentlig juridisk rådgivning. De kan hjælpe dig med at forstå processen, herunder hvorfor et krav kan blive afvist, og hjælpe dig med papirarbejdet. De vil også være klar til at støtte dig, hvis du har svært ved at nedskrive detaljer om, hvad du har været igennem. Den service er gratis og fortrolig.
For mere information og støtte bør du kontakte din lokale Offerrådgivning. Du bør også være opmærksom på, at mange advokatfirmaer reklamere med erstatning som speciale til ofre. Sørg for, at din advokat er udpeget som bistandsadvokat inden han begynder at arbejde – eller indgå en økonomisk aftale.